Handtag 0009

Produktserien accepteras helt eller delvis av Byggvarubedömningen
Handtag 0009-128 rostfritt

Produktinformation

BildUtförandeArt.nrc/cLängdBreddDjupBVB
UtföranderostfrittArt.nr33941c/c128Längd136Bredd16Djup35BVBAccepteras