Tellus Spot

Klass III. För anslutning till lågspänning via transformator.
Armaturen får monteras på normalt brännbart material.
Armaturen får inte övertäckas med värmeisolerande material.
Använd endast ljuskälla märkta med denna symbol.
Minsta tillåtna avstånd mellan ljuskälla och belyst objekt.
Armaturen får monteras i möbler.
Tellus Spot Fjäderbygel

Täckglas (99371-99374) och distansring 3mm (99332, 99335, 99336) och distansring 20mm (99321-99326) kan kombineras fritt till denna armatur. Delarna köpes separat. 2 m sladd ingår.

Ang. montering (se produktblad nedan):
1) Vid infällnad i gips eller annat porösare material används fjäderbygel (99295).
2) Kan monteras i hål med diametern 55-58mm. Om diamtetern är 56-58mm används fjäderclips (99296).

Vid byte av ljuskälla: Vidrör ej ljuskällan med fingrarna! Fett eller smuts från huden kan försämra hållbarheten på ljuskällan.

Bilder


Produktinformation

BildUtförandeArt.nrDiamEffektSpänningIP KlassInf. DjupInf. DiamLjuskällaÖvrigtModell
Utförande Art.nr99361Diam68Effekt10WSpänning12VIP Klass20Inf. Djup16 +0,5Inf. Diam55 (max 58 med fjäderclips)LjuskällaG4 (ingår)Övrigt2 m sladd ingårModell
UtförandeArt.nr99295Diam--Effekt SpänningIP Klass--Inf. Djup--Inf. Diam--Ljuskälla--Övrigtför montering i gips eller annat porösare materialModellFjäderbygel
UtförandeArt.nr99296Diam--Effekt SpänningIP Klass--Inf. Djup--Inf. Diam--Ljuskälla--Övrigtför montering där inf.hål är lite större än 55mm (max 58)ModellFjäderclip