SKÖTSELINSTRUKTION FÖR PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL

Vad kan orsaka rost och fläckar?

Rostfritt stål kan missfärgas av rost:

  • om det utsätts för en aggressivare miljö än stålsorten är avsedd för, t.ex. starkt förorenad luft, saltlösningar eller klorhaltiga utrymmen
  • om det har en grov ytfinish som ger fäste för korrosiva ämnen och korrosionsprodukter från omgivningen
  • om det fått en olämplig utformad konstruktion med fickor och trånga spalter
  • om materialet förorenats av järnpartiklar, t.ex. slipspån från använda verktyg vid installationen
  • om materialet monterats med fästelement av vanligt stål eller har direktkontakt med intilliggande konstruktioner av olegerat stål

Förebyggande åtgärder

Välj rätt stålsort med hänsyn till förekomst av nedfall och luftföroreningar av sot, svaveloxid, saltvatten eller vägsalt i den närmaste omgivningen.

Använd fästelement som spik, skruv och bult av samma rostfria kvalitet som produkten vid montaget.

Undvik risk för galvanisk korrosion mellan komponenter av rostfritt och olegerat stål på ställen utsatta för fukt och väta (t.ex. genom elektrisk isolering).

Använd rena verktyg, fria från rester av vanligt olegerat stål i form av spånor och järnpartiklar från tidigare arbeten.

Använd inte stålborstar och stålull av olegerat stål.

Utför inte stålblästring med vanlig stålsand eller sand.

Borttagning av fläckar och missfärgningar

Om den rostfria produkten fått fläckar eller missfärgningar, som inte går att avlägsna med normal vattentvättning, kan följande rengöringsmetoder rekommenderas:

  • tvätta med sprit, alternativt thinner eller aceton, skölj med rent, kallt vatten och torka
  • tvätta med organiska lösningsmedel likt föregående, tvätta sedan med tvål och vatten, skölj med rent, kallt vatten och torka
  • tvätta med milt slipande tvättmedel av typ skurpulver, gnid i eventuell synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent, kallt vatten och torka
  • tvätta med 10 %-ig fosforsyralösning, skölj med utspädd ammoniaklösning, sedan rent, kallt vatten och torka
  • gnid med scotch-brite-svamp i eventuell synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent, kallt vatten och torka